AZYMUT ZDROWIE 2019

Badanie dobrych praktyk budowania kapitału zdrowia w organizacjach

Szacowany czas wypełnienia ankiety ok. 15 min.

Klub Compensation & Benefits wspólnie z Uczelnią Łazarskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu dobrych praktyk budowania kapitału zdrowia w organizacjach AZYMUT ZDROWIE 2019.

Badanie ma na celu wymianę doświadczeń wśród pracodawców, dostarczenie firmom informacji jak motywować pracowników do dbania o zdrowie, a także jak tworzyć przyjazne środowisko pracy i nowoczesną kulturę organizacyjną.

Budowanie kapitału zdrowia, i tym samym dzielenie się dobrymi praktykami, obejmuje zakres: 

  • wartości, kultura organizacyjna, strategia,

  • bezpieczeństwo,

  • promocja zdrowia,

  • zdrowie finansowe,

  • sytuacje kryzysowe.

Chętnie poznamy Państwa ciekawe doświadczenia w zakresie wdrażania działań prozdrowotnych np. przykłady projektów prozdrowotnych, inicjatyw, szczególne osiągnięcia w temacie budowania kapitału zdrowia w firmie.

Doceniając Państwa czas, po wypełnieniu ankiety, na wskazany przez Państwa służbowy adres e-mail, zostanie wysłana Mapa Dobrych Praktyk Budowania Kapitału Zdrowia.

Badanie trwa od 1. lipca do 30. września br. W listopadzie br. zostanie opublikowany raport Azymut Zdrowie 2019, a wśród firm biorących udział Kapituła Uczelni Łazarskiego wybierze Championów Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

PATRONI MEDIALNI BADANIA