Rada programowa

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej Klubu Compensation & Benfits,  wykładowcy studiów podyplomowych Compensation and Benefits na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Paweł Baka

Współautor programu studiów podyplomowych Compensation & Benefits

Od kilkunastu lat pracuje w funkcji HR w globalnych organizacjach. W Philips od 2016 na stanowisku Head of Rewards CEE, kreuje strategię wynagradzania i motywowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspiera menedżerów w budowaniu zaangażowanego i zorientowanego na wyniki zespołu. Wcześniej pracował w Micosoft. Jako HR Manager, przygotowywał i wdrażał strategię rozwoju kapitału ludzkiego w powierzonych segmentach Microsoft oraz budowaniu Great Place to Work. Koordynował szkolenia i programy rozwojowe kluczowych kompetencji dla kadry pracowników i menedżerów na poziomie CEE. W Microsoft, kierował także zespołem wdrażającym standardy operacji HR, jakości procesów HR oraz polityki comp & ben. W firmie Reckitt Benckiser, rozwijał Graduate Development Program, prowadził projekty HR dla kadry menedżerskiej oraz kierował zespołem comp & ben w regionie CEE, Rosja & Turcja.

Pasjonat nowych technologii i praktyk wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w pracy HR. Trener biznesu. Certyfikacja TTI Success Insights/ DISC. Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits. Absolwent psychologii na UKSW oraz trener biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Zaangażowany społecznie w wiele inicjatyw, ale jego największą pasją jest rodzina.

Sylwia Gołębiowska

Wykładowca na studiach podyplomowych Compensation & Benefits

Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim i wsparcia sprzedaży zdobytym w dużych, międzynarodowych firmach. Specjalizuje się w budowaniu strategii wynagrodzeń, zarządzania wynikiem pracy i zwiększaniu efektywności pracy. Odpowiadała między innymi za realizację strategii HR pełniąc rolę HR Managera, za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń na rynkach Europy środkowo-wschodniej i w Meksyku pracując w Wielkiej Brytanii na stanowisku Reward Managera w International Personal Finance. Od września 2015 roku związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Grupa Santander) gdzie odpowiada za rozwój szeroko rozumianej strategii wynagrodzeń i budowanie doświadczenia pracownika. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, jak również jest absolwentką Oxford Brookes University z tytułem Executive MBA. Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.

Joanna Liksza

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych i Lider Klubu Compensation & Benefits, współautor programu,

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Certyfikat Insights Discovery. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i lider Klubu Compensation and Benefits. Współpracuję z grupą TPA, gdzie pełni rolę  HR Advisor.

Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz  budowie, organizacji i transformacji działów HR. Prowadzi badania oraz buduje programy rozwoju kapitału zdrowia w organizacjach. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (lider branży styropianowej w Polsce), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”) oraz w ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). W 2005 r. nominowana do tytułu Dyrektora Personalnego Roku.

Magdalena Miąsek

Współautor programu studiów podyplomowych Compensation & Benefits

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania.

Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.

Trenerka biznesu w zakresie zagadnień HR miękkiego i twardego.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Agnieszka Mrówka

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Cpmpensation & Benefits, współautor programu

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników, jak również zarządzania wiedzą i budowania systemów motywacyjnych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA oraz podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego oraz Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.

Piotr Sierociński

Współautor programu studiów podyplomowych Compensation & Benefits

Dyrektor Generalny HRM Partners S.A. – wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 28 lat czynnie zajmuje się problematyką HR. W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami – głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR. Członek Rady Programowej Klubu Compenstion & Benfits pry Uczelni Łazarskiego.

Od 2005 roku odpowiedzialny za zarządzanie HRM Partners S.A. i koordynację projektów doradczych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, strategii i transformacji funkcji HR. Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

Wybrani klienci: Grupa PGE, BGK, Grupa Orlen, Grupa Lotos, Grupa Apator, GEFCO, BIK/BIG Info Monitor, Grupa VIVE, Ista, Ambra, Urząd m.st. Warszawy, MPO, Arcelor Mittal.

Anna Wardecka

Wykładowca na studiach podyplomowych Compensation & Benefits

Ekspert z kilkunastoletnią praktyką w zakresie zagadnień związanych z obszarem zarządzania wynagrodzeniami i kilkuletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Dyrektor ds. Polityki Wynagradzania w PZU SA/PZU Życie SA. Projektowała, wdrażała i nadzorowała system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych dla wszystkich grup stanowisk. Prowadziła lub brała aktywny udział w projektach HR z zakresu m.in.:

  • wartościowania stanowisk pracy oraz budowy systemu ocen okresowych
  • tworzenia i wdrażania działań mających na celu optymalizację zatrudnienia i wzrost efektywności
  • kreowania rozwiązań HR dedykowanych poszczególnym grupom pracowników (w tym program dobrowolnych odejść).

Odpowiada za doroczne przeglądy wynagrodzeń, przygotowywanie raportów płacowych oraz kształtowanie polityki wynagradzania. Specjalizuje się w budowaniu systemów premiowych i analizach z obszaru HR (kontroling personalny).

Z wykształcenia historyk i socjolog, z pasji miłośniczka opery i baletu, pozytywnie zakręcona w tematach związanych z komunikacją interpersonalną. Członek Rady Programowej Klubu Compenstion & Benfits przy Uczelni Łazarskiego.