Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej Klubu Compensation & Benfits,  wykładowcy studiów podyplomowych Compensation and Benefits na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Sylwia Gołębiowska

Wykładowca na studiach podyplomowych Compensation & Benefits

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i wsparcia sprzedaży zdobytym w dużych, międzynarodowych firmach. Od września 2015 roku związana z Santander Bank Polska, gdzie obecnie pełni rolę HR Director odpowiedzialnej za sieć HR Business Partnerów skoncentrowanej na budowaniu pozytywnego doświadczenia 11 tysięcznej grupy pracowników Banku na każdym etapie cyklu życia pracownika zgodnie z przyjętymi wartościami. Wcześniej odpowiedzialna za rozwój szeroko rozumianej strategii wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Starania te zostały uhonorowane nagrodą Best Benefits Strategy w 2017 i 2018 roku. Odpowiedzialna również za integrację kapitału ludzkiego podczas połączenia z Deutche Bank. Ponad to, odpowiadała między innymi za realizację strategii HR pełniąc rolę HR Managera, za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń na rynkach Europy środkowo-wschodniej i w Meksyku pracując w Wielkiej Brytanii na stanowisku Reward Managera w International Personal Finance. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, jak również jest absolwentką Oxford Brookes University z tytułem Executive MBAW 2019 roku ukończyła Senior Leadership Programme w Harvard Business Review Polska oraz W50 Executive Leadership Programme na University of California w Los Angeles, USA. Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.

e-mail: [email protected]

jliksza

Joanna Liksza

Kierownik i współautor programu studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Założyciel i Lider Klubu Compensation & Benefits. Twórca Portalu MYPPK. Prezes Zarządu ProPeople Sp. z o.o..

Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz  budowie i informatyzacji działów HR. Prowadzi badania oraz buduje programy rozwoju kapitału zdrowia w organizacjach. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (lider branży styropianowej w Polsce), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”) oraz w ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). W 2005 r. nominowana do tytułu Dyrektora Personalnego Roku.

 e-mail: [email protected]

Magdalena Miąsek

Współautor programu studiów podyplomowych Compensation & Benefits

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania.

Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.

Trenerka biznesu w zakresie zagadnień HR miękkiego i twardego.

Autorka książki „Pracownicze Plany Kapitałowe – Poradnik dla Pracodawców” Wolters Kluwer oraz publikacji w prasie specjalistycznej (Benefit, pawo.pl). Współtwórca Portalu do obsługi PPK  MYPPK.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

e-mail: [email protected]

amrowka

Agnieszka Mrówka

Współautor programu studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i z wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w międzynarodowych organizacjach z różnych branż i sektorów. Posiada również doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej oraz strategii employer brandingowej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników. Realizowała projekty z zakresu przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników oraz budowania systemów motywacyjnych i zarządzania wiedzą.

Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego. W PKN ORLEN kieruje zespołem odpowiedzialnym za budowanie marki pracodawcy w Grupie ORLEN.

e-mail: [email protected]

psierocinski

Piotr Sierociński

Współautor programu studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Właściciel Centrum Ekspertyzy HR – Piotr SIEROCIŃSKI, firmy konsultingowej specjalizującej się doradztwie HR. Z branżą HR jest nieprzerwanie związany od 1990 roku. W tym czasie brał udział / kierował ponad 400 projektami – głównie z zakresu budowy systemów wynagradzania oraz strategii i transformacji obszaru HR. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych oraz komentatorem rynku pracy.

Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte a ostatnie 14 lat był Dyrektorem Generalnym HR partners (Grupa HRK). Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

Wybrani klienci: Grupa PGE, BGK, Grupa Orlen, Grupa Lotos, Grupa Apator, GEFCO, BIK/BIG Info Monitor, Grupa VIVE, Ista, Ambra, Urząd m.st. Warszawy, MPO, Arcelor Mittal,
PIT-Radwar.

e-mail: [email protected]

awardecka

Anna Wardecka

Współautor programu i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Ekspert z kilkunastoletnią praktyką w zakresie zagadnień związanych z obszarem zarządzania wynagrodzeniami i kilkuletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Prowadziła wiele projektów i działań HR. W swojej organizacji wprowadziła kontroling personalny oraz zbudowała do nich narzędzia. Specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz w zakresie procesów HR oraz mierzeniu ich efektywności, identyfikowaniu i rekomendowaniu kierunków rozwoju organizacji w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, opracowywaniu oraz wdrażaniu polityki wynagradzania, w tym dedykowanych systemów premiowych dla poszczególnych linii biznesowych i grup zawodowych. Dodatkowo zajmuje się monitorowaniem konkurencyjności i trendów w dziedzinie wynagrodzeń i świadczeń, wypracowywaniu nowych rozwiązań mających wpływ na koszty i wzrost efektywności, w tym w prowadzenie analiz opłacalności projektów HR. Dodatkowo prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie polityk i zasad wynagradzania.

Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania Kadrami oraz Dyrektor ds. Polityki Wynagradzania w PZU SA i PZU Życie. Członek Rady Programowej Klubu Compenstion & Benefits przy Uczelni Łazarskiego. Ekspert Polskiego Stowarzyszenia HR.

e-mail: [email protected]