o NAS

Klub Compensation & Benefits skupia praktyków zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy. Celem klubu jest rozwój i doskonalenie uczestników poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólną realizację projektów z zakresu zarządzania wynagrodzeniami oraz promocję dobrych praktyk C&B. Klub działa przy Uczelni Łazarskiego.

Nasze cele

 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, praktyk
 • Rozwój i doskonalenie
 • Promocja dobrych praktyk w środowisku HR
 • Dobra zabawa

Działania Klubu C&B

 • Organizacja comiesięcznych spotkań C&B
  na Uczelni Łazarskiego – w każdą trzecią środę miesiąca
 • Platforma wymiany wiedzy – Compensation
  & Benefits (www.cbhr.pl)
 • Forum dla Członków C&B (www.cbhr.pl)
 • Badania ankietowe i projekty HR – raporty i publikacje
 • Wiosenna szkoła wynagrodzeń
 • Budowa programu studiów podyplomowych C&B
 • Udział w projekcie „Kapitał Zdrowia”
 • Budowa w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego HR Excellence Center
 • Udział w konferencjach i wydarzeniach HR
 • Współorganizacja debat i konferencji HR