Studia Compensation & Benefits - Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Typ studiów

Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy180 godzin
Ilość semestrów2
Termin rozpoczęciaII połowa października 2023r.

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych zarządzających obszarem zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy, osób wiążących swoją przyszłość zawodową lub w codziennej pracy realizujących zadania z obszaru Compensation & Benefits HR.

Praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć oraz umiejętności rozwijane w toku studiów stanowią zarówno wsparcie merytoryczne jak i wpływają na budowę przewagi konkurencyjnej dla osób specjalizujących się w obszarze wynagrodzeń.

Studia w szczególności przeznaczone są dla:

 • Specjalistów i Ekspertów zarządzania wynagrodzeniami
 • Biznes Partnerów HR
 • Menedżerów Zarządzania Wynagrodzeniami/ Compensation & Benefits
 • Konsultantów i doradców biznesowych specjalizujących się w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Dyrektorów i Kierowników personalnych

Atuty

 • Pierwsze, a zarazem jedyne na polskim rynku studia z zakresu Compensation & Benefits, których unikatowy program opracowany został we współpracy z wybitnymi menedżerami i ekspertami zarządzania wynagrodzeniami;
 • Gwarancją sukcesu jest kadra wykładowców składająca się z uznanych na rynku praktyków, akademików posiadających doświadczenie w biznesie oraz przedstawicieli firm partnerskich nastawionych na nauczanie oraz przekazywanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań;
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych;
  w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, metod i technik wspierających zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty z praktykami dostosowane do specyfiki różnych branż i specjalizacji słuchaczy;
 • Gwarancja kapitału relacji.

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy adekwatnie do potrzeb słuchaczy. Absolwenci będą mogli zdobyć, usystematyzować i rozwijać wiedzę w zakresie najnowszych modeli, metod i narzędzi zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy. Otrzymają również dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, których poznanie wzmacnia fundamenty wiedzy i umiejętności słuchaczy zdobyte podczas dotychczasowego kształcenia oraz w toku rozwoju kariery zawodowej. Program i sposób realizacji zajęć pozwala na wyjście poza utarte schematy myślenia i działania oraz zdobycie nowych inspiracji i odkrycie nowych możliwości rozwoju. Dodatkowym celem i przesłanką dla uruchomienia studiów jest propagowanie wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy na rynku oraz budowa marki zawodu Compensation & Benefits Professional.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego i obrona projektu.
 • Warunki zaliczenia każdego modułu kształcenia ustalane są przez koordynatora modułu w porozumieniu z wykładowcami prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

MODUŁ PODSTAWOWY

Wstęp do budowy systemów wynagrodzeniowych

 • Wprowadzenie do nowoczesnych systemów motywacyjnych;
 • Strategia organizacji i role organizacyjne;
 • Zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy w polityce HR;
 • Model Total Reward;
 • Opis stanowiska podstawą budowy rozwiązań HR.

Przegląd metod wartościowania i budowa taryfikatora

 • Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy;
 • Budowa taryfikatora.

Polityka płacowa i kontroling HR

 • Benchmarking płac i komercyjne raporty płacowe;
 • Kontroling HR w zarządzaniu wynagrodzeniami;
 • Jak definiujemy politykę płac w przedsiębiorstwie;
 • Projektowanie rynkowych siatek płac zasadniczych.

Zarządzanie Wynikami Pracy

 • Idea i proces zarządzania wynikami pracy;
 • Trendy w zarządzaniu wynikami pracy;
 • Zarządzanie wynikami pracy a zarządzanie wynagrodzeniami.

Budowa systemów wynagrodzeń zmiennych i benefitów

 • Budowa systemu płac zmiennych – zasady;
 • Budowa systemu premiowego w oparciu o techniki MBO;
 • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla sprzedaży (SBO);
 • Rosnąca rola świadczeń pozapłacowych w zarządzaniu wynagrodzeniami.

Utrzymanie systemów wynagrodzeniowych

 • Procedury utrzymania systemów wynagradzania;
 • Przeglądy wynagrodzeniowe i podwyżki;
 • Mechanizmy zmian wynagrodzeń;
 • Planowanie wynagrodzeń i budżetowanie;
 • Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników;
 • Optymalizacje podatkowe w zarządzaniu wynagrodzeniami.

MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Rynkowe praktyki projektowania nowoczesnych systemów wynagrodzeń i rola C&B w tworzeniu nowoczesnego środowiska pracy

 • Dokąd zmierzają nowoczesne systemy wynagrodzeniowe;
 • Trendy rynkowe w wynagrodzeniach;
 • Ewolucja HR i „up-skilling” roli C&B;
 • C&B Partnerem Biznesu;
 • Narzędzia IT w pracy C&B.

Metody wartościowania stanowisk pracy

 • Przegląd wybranych metod wartościowania (warsztat – Hay Group, Mercer, Willis Towers Watson, metody całościowe wartościowania);
 • Klasyfikacja stanowisk do predefiniowanego taryfikatora.

Dostosowanie systemów wynagrodzeniowych do zachodzących zmian

 • Modyfikacje systemów wynagrodzeniowych (upraszczanie, poprawa konkurencyjności, zmiany składników płacowych);
 • Budowa systemów premiowych dla różnych grup zawodowych (warsztaty):
  • system premiowy w sprzedaży;
  • system premiowy w telekomunikacji;
  • system premiowy w instytucjach finansowych, np. TFI;
  • system premiowy dla kadry zarządzającej.

Dyrektywy unijne i regulacje prawne w systemach wynagrodzeniowych – praktyka stosowania

 • CRD III/IV;
 • Solvency III/IV;
 • Ustawa kominowa;
 • Ustawa o jawności życia publicznego.

C&B wspierający transfery międzynarodowe i mobilność talentów

 • Relokacja;
 • Mobilność;
 • Transfery międzynarodowe;
 • Kontrakty ekspackie.

Sztuka komunikacji zmian w zasadach wynagradzania i budowa zaangażowania pracowników

 • Strategia i plan komunikacji zmian wynagrodzeń;
 • Total Reward Statement w praktyce;
 • Budowanie zaangażowania pracowników.

Nowoczesne technologie w HR

 • Robotic Proces Automation (RPA);
 • Jakie są alternatywy wobec RPA (studium przypadków ich wykorzystania);
 • Techniczne i organizacyjne aspekty budowy robota;
 • Praktyczne przykłady wykorzystania robotów w HR.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

 • PPK i PPE – perspektywa pracodawcy;
 • PPK i PPE – perspektywa instytucji finansowej;
 • Inne formy oszczędzania na emeryturę;
 • Audyt organizacji pod kątem doboru właściwego programu emerytalnego.

Warsztaty tematyczne i sesje inspiracyjne

 • Warsztaty tematyczne – kafeteria;
 • Z Zarządem przy wspólnym stole.

Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy