Studia Compensation & Benefits - Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Typ studiów

Studia podyplomowe

Wymiar godzinowy

180 godzin

Ilość semestrów

2

Termin rozpoczęcia

II połowa października 2023r.

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych zarządzających obszarem zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy, osób wiążących swoją przyszłość zawodową lub w codziennej pracy realizujących zadania z obszaru Compensation & Benefits HR.

Praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć oraz umiejętności rozwijane w toku studiów stanowią zarówno wsparcie merytoryczne jak i wpływają na budowę przewagi konkurencyjnej dla osób specjalizujących się w obszarze wynagrodzeń.

Studia w szczególności przeznaczone są dla:

 • Specjalistów i Ekspertów zarządzania wynagrodzeniami;
 • Specjalistów kadr i płac;
 • Biznes Partnerów HR;
 • Menedżerów Compensation & Benefits;
 • Konsultantów i doradców specjalizujących się w zarządzaniu kapitałem ludzkim;
 • Dyrektorów i Kierowników personalnych.

Atuty:

 • Pierwsze, a zarazem jedyne na polskim rynku studia z zakresu Compensation & Benefits, których unikatowy program opracowany został we współpracy z wybitnymi menedżerami i ekspertami zarządzania wynagrodzeniami;
 • Gwarancją sukcesu jest kadra wykładowców składająca się z uznanych na rynku praktyków, akademików posiadających doświadczenie w biznesie oraz przedstawicieli firm partnerskich nastawionych na nauczanie oraz przekazywanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań;
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, metod i technik wspierających zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy;
 • Zajęcia w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty z praktykami dostosowane do specyfiki różnych branż i specjalizacji słuchaczy;
 • Część zajęć w formie zdalnej;
 • Gwarancja kapitału relacji;
 • Każdy absolwent pełnego program studiów otrzymuje dyplom Compensation and Benefits Professional (CBP).
 • Kierunek wyróżniony dwukrotnie prestiżowym tytułem „Studia z Przyszłością” (2019, 2022).

Przesłanki i cele

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Compensation & Benefits niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu Compensation & Benefits Expert lub samodzielnego prowadzenia projektów wynagrodzeniowych. Absolwenci będą mogli zdobyć, usystematyzować i rozwijać wiedzę w zakresie najnowszych modeli, metod i narzędzi zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy. Otrzymają również dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, których poznanie wzmacnia fundamenty wiedzy i umiejętności słuchaczy zdobyte podczas dotychczasowego kształcenia oraz w toku rozwoju kariery zawodowej. Program i sposób realizacji zajęć pozwala na wyjście poza utarte schematy myślenia i działania oraz zdobycie nowych inspiracji i odkrycie nowych możliwości rozwoju. Dodatkowym celem i przesłanką dla uruchomienia studiów jest propagowanie wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy na rynku oraz budowa marki zawodu Compensation & Benefits Professional.

Organizacja studiów

Wymagania rekrutacyjne:

O przyjęcie mogą starać się osoby, które posiadają dyplom wyższej uczelni studia min. I-go stopnia.

Organizacja zajęć:

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się raz w miesiącu w ramach dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji w godz. 9-18;
 • W tym nie więcej niż 50% godzin zajęć w formie zdalnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie testu zaliczeniowego z Modułu I: Moduł Podstawowy na poziomie min 80%;
 • zrealizowanie w trakcie trwania studiów projektu wynagrodzeniowego – zaliczenie modułu specjalistycznego;
 • zdanie egzaminu dyplomowego i obrona projektu w formie ustnej;
 • co najmniej 70% obecności na zajęciach.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Moduł I. PODSTAWOWY

I. Wstęp do budowy systemów wynagrodzeniowych

 • Wprowadzenie do nowoczesnych systemów motywacyjnych
 • Strategia organizacji i role organizacyjne
 • Zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy w polityce HR
 • Opis stanowiska podstawą budowy rozwiązań HR

II. Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy

 • Wprowadzenie do wartościowania
 • Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy
 • Warsztat z wartościowania stanowisk pracy metoda UMEWAP

III. Polityka płacowa i kontroling HR

 • Benchmarking płac i komercyjne raporty płacowe
 • Kontroling HR w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Budowa nowoczesnych taryfikatorów
 • Jak definiujemy politykę płac w przedsiębiorstwie
 • Projektowanie rynkowych siatek/tabel płac zasadniczych

IV. Zarządzanie wynikami pracy

 • Idea i proces zarządzania wynikami pracy
 • Trendy w zarządzaniu wynikami pracy
 • Zarządzanie wynikami pracy a zarządzanie wynagrodzeniami

V. Budowa systemów wynagrodzeń zmiennych i benefitów

 • Wstęp do budowy systemu płac zmiennych
 • Budowa systemu premiowego w oparciu o techniki MBO (warsztat)
 • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla sprzedaży (SBO)
 • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla produkcji (PBO)
 • Rosnąca rola świadczeń pozapłacowych w zarządzaniu wynagrodzeniami

VI. Utrzymanie systemów wynagrodzeniowych

 • Procedury utrzymania systemów wynagradzania
 • Przeglądy wynagrodzeniowe i podwyżki
 • Mechanizmy zmian wynagrodzeń
 • Planowanie wynagrodzeń i budżetowanie
 • Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników
 • Optymalizacje podatkowe w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Total Rewards Model

MODUŁ II. SPECJALISTYCZNY

VII. Rynkowe praktyki projektowania nowoczesnych systemów wynagrodzeń i rola C&B w tworzeniu nowoczesnego środowiska pracy

 • Dokąd zmierzają nowoczesne systemy wynageniowe
 • Trendy rynkowe w wynagrodzeniach
 • Ewolucja HR i „up-skilling” roli C&B
 • C&B Partnerem Biznesu
 • Narzędzia IT w pracy C&B
 • Dyrektywy unijne i regulacje prawne w systemach wynagrodzeniowych

VIII. Metody wartościowania stanowisk pracy

 • Przegląd wybranych metod wartościowania (warsztat – Korn Ferry, Mercer, WTW, metody całościowe wartościowania)
 • Klasyfikacja stanowisk do predefiniowanego taryfikatora

IX. Dostosowanie systemów wynagrodzeniowych do zachodzących zmian

 • Modyfikacje systemów wynagrodzeniowych (upraszczanie, poprawa konkurencyjności, zmiany składników płacowych)
 • Budowa systemów premiowych dla różnych grup zawodowych:
 • system premiowy w sprzedaży
 • system premiowy w telekomunikacji
 • system premiowy w instytucjach finansowych, np. TFI
 • system premiowy dla kadry zarządzającej (LTI)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz inne programy oszczędzania na emerytury

X. C&B wspierający transfery międzynarodowe i mobilność talentów

 • Relokacja
 • Mobilność
 • Transfery międzynarodowe
 • Kontrakty eksperckie

XI. Sztuka komunikacji zmian w zasadach wynagradzania i budowa zaangażowania pracowników

 • Strategia i plan komunikacji zmian wynagrodzeń
 • Budowanie zaangażowania pracowników

XII. Nowoczesne technologie w HR

 • Krótki przegląd technologii i systemów informatycznych – gotowe rozwiązania dla HR
 • Chat booty – ograniczenia i możliwości zastosowania, podstawowe zasady projektowania
 • Przykłady wdrożeń systemów informatycznych w HR
 • Praktyczne przykłady wykorzystania AI w HR

XIII. Sesje inspiracyjne

 • Dyskusje tematyczne – kafeteria
 • Z Zarządem przy wspólnym stole

XIV. Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy