https://www.cbhr.pl/publikacje/portal-prawo-pl-dobre-praktyki-w-obszarze-budowania-polityki-wynagrodzen/#more-388

Jak wynika z badań Hays Poland, dla co piątego pracownika w Polsce zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest jednym z najistotniejszych elementów oferty pracy. W przypadku badań dotyczących millenialsów wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. Warto więc zainwestować w program wellbeing i już dziś zacząć wdrażać strategię budowy kapitału zdrowia w organizacji. Dobrym przykładem jest tu ABC Data, wiodący dostawca sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak pokazują doświadczenia tego dystrybutora, proces budowy kapitału zdrowia zwraca się z nawiązką. Korzyści z jego wprowadzenia to m.in. wzrost zaangażowania pracowników, ich zadowolenia i dobrego samopoczucia czy niższe koszty absencji.   Krok 1. Zaangażuj pracowników Wdrożenie programu wellbeing warto zacząć od budowy świadomości pracowników. Jak wynika z badań prowadzonych przez prof. Janusza Czapińskiego – „Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków” – najwyżej cenioną wartością przez naszych rodaków jest zdrowie. Jego stan jednak z roku na rok pogarsza się. Wśród…

Czytaj dalej

W dobie kolejnej rewolucji technologicznej głównymi trendami kształtującymi środowiska pracy są sztuczna inteligencja, robotyka, digitalizacja i automatyzacja procesów. Pojawiają się zatem liczne pytania, jak te megatrendy wpływają na obecne stanowiska pracy i o przyszłość rynku pracy, również w obszarze HR. W 2017 r. na bloomberg.com pojawiło się opracowanie „Find out if your job will be automated” („Sprawdź, czy Twój zawód zostanie zautomatyzowany”), w którym wykorzystano badania naukowców Uniwersytetu Oxfordzkiego, Carla Freya i Michaela Osborne’a, wdrażających metodologię szacowania prawdopodobieństwa komputeryzacji dla 702 szczegółowych zawodów. Badacze szacują, że w najbliższej dekadzie blisko połowa ze wszystkich miejsc pracy w USA jest zagrożona likwidacją, najbardziej te nisko opłacane. CIĄGŁY ROZWÓJ JEST KONIECZNY Raport „The Future of Jobs” („Przyszłość zawodów”) Światowego Forum Ekonomicznego podaje, że do 2020 r. roboty i sztuczna inteligencja zabiorą ponad 5 mln miejsc pracy. Według Randstad, 30 proc. Polaków uważa, że praca obecnie przez nich wykonywana zostanie zautomatyzowana w ciągu najbliższej…

Czytaj dalej

Co to jest PPK ? Grupowy plan inwestycyjny, tworzony przez podmiot zatrudniający, finansowany przez ten podmiot i przez osoby zatrudnione, dofinansowywany przez państwo Obowiązkowy dla podmiotów zatrudniających Dobrowolny dla osób zatrudnionych Cel PPK – systematyczne gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – zwiększenie bezpieczeństwa finansowego emerytów    Cała prezentacja w sekcji PREZENTACJE

Dziś zarządzanie wynagrodzeniami wymaga wiedzy, praktyki i wyobraźni. Po latach względnej stabilizacji, aktualnie mamy na rynku prawdziwą rewolucję w tej dziedzinie. Płace rosną, bezrobocie spada, brakuje rąk do pracy. Aby pozyskać i zatrzymać osoby o odpowiednich kwalifikacjach, pracodawcy muszą zadbać o konkurencyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych, dopasowany do indywidualnych potrzeb pracowników. Coraz większą wagę przykłada się też do zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym, budowy kapitału zdrowia w organizacjach oraz pracy zdalnej. Ważne dla kandydatów i pracowników są nadal możliwości rozwoju, angażujące środowisko pracy i marka pracodawcy. Aktualnie priorytetem dla pracodawców jest pozyskanie i utrzymanie pracowników. Polski rynek pracy jest jednym z najchłonniejszych w Europie. Jak wynika z badań Work Service „Barometr Rynku Pracy Edycja IX”, obecnie ponad połowa pracodawców ma problemy ze znalezieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach, a blisko jedna czwarta firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę w gospodarce i deklaruje chęć dalszego zwiększania zatrudnienia. Zdecydowana większość…

Czytaj dalej

Jak będzie się czuł pracownik, który ze względu na słaby wzrok nie może korzystać z należnego mu samochodu służbowego, a nie przewidziano dla niego alternatywnego świadczenia? Czy jest sens oferować ten sam „złoty” pakiet medyczny na całą rodzinę obu zatrudnionym małżonkom? Czy warto młodej pracownicy opłacać dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, podczas gdy jej bardziej potrzebna by była dodatkowa opieka medyczna nad dzieckiem?Projektując system świadczeń pozapłacowych, należy pamiętać, że nawet drobne błędy zamiast motywować – demotywują. Skorzystajmy z doświadczeń marketingu i dokonajmy segmentacji pracowników, by móc oferować im pakiety świadczeń najbardziej zbliżone do zidentyfikowanych potrzeb różnych grup pracowniczych. Zapewnijmy też elastyczność i atrakcyjność systemu. Pamiętajmy, że projektowanie systemu świadczeń pozapłacowych nigdy nie jest jednorazowym działaniem, lecz procesem cyklicznym (podobnie jak w przypadku budowy systemu wynagrodzeń). Cykl tworzenia systemu składa się z czterech faz:– fazy diagnostycznej,– fazy projektowej,– fazy komunikacji,– fazy weryfikacji. FAZA DIAGNOSTYCZNA Zanim zaprojektujemy system świadczeń, należy sobie odpowiedzieć na kilka…

Czytaj dalej

Jak co roku działy HR stają przed dylematem, jaką niespodziankę sprawić pracownikom, jak zadbać o dobry nastrój w pracy, jak stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę i zostać super-Mikołajem. Zobaczcie, jak radzą sobie z tym wyzwaniem słuchacze pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego w Warszawie. – Na kartę przedpłaconą zdecydowaliśmy się 3 lata temu – mówi Ula – zastępując w ten sposób istniejące u nas w firmie bony. Kwota, która znajduje się na karcie, uzależniona jest od poziomu dochodu rodziny pracownika (zgodnie z naszym regulaminem ZFŚS poziomów mamy cztery). Takimi kartami można płacić w sklepach stacjonarnych i online, korzystać z wielu programów rabatowych lub po prostu wypłacić gotówkę z bankomatu. Dajemy pracownikowi wolną rękę – będzie mógł sam postanowić, na co i kiedy przeznaczy daną kwotę, bo będzie korzystał z podarunku jak ze zwyczajnej karty płatniczej. Na wykorzystanie kwoty ma aż 12 miesięcy. Zmiany w podatku dochodowym od…

Czytaj dalej

7/7