Ankieta – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców
a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Dla kogo?

  • PPK mają być obowiązkowe dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również członków rad nadzorczych wynagradzanych
    z tytułu pełnienia tych funkcji. 
  • Uczestnikami nowego systemu mają być są osoby w wieku poniżej 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku rezygnacji przez pracownika, co 4 lata pracodawca informuje pracownika, który złożył deklarację o wystąpieniu z PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat – uczestnik może ponownie złożyć rezygnację z odprowadzania składek ze skutkiem
    od następnego miesiąca. Osoby między 56 rokiem życia, a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu, o czym powiadamia ich Pracodawca.

Ile to kosztuje?

  • PPK mają opierać się na współudziale zarówno pracodawcy, jak i pracownika, przy czym składka pracownika miałaby wynosić 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składek emerytalno-rentowych z możliwością zwiększenia o dodatkowe 2%*, zaś składka pracodawcy miałaby wynosić 1,5% z możliwością dobrowolnego zwiększenia o dodatkowe 2,5%.
  • Dodatkowo Państwo będzie płacić składkę powitalną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną
    w wysokości 240 zł.

* dla osób, których wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, składka może zostać obniżona do 0,5% podstawy;

Harmonogram wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)