Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka

Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji.

W książce poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

  •   istota wynagradzania i model Total Rewards,
  •   opis stanowiska pracy,
  •   wartościowanie i mapowanie stanowisk,
  •   taryfikatory i siatki płac,
  •   budowa systemu płac zmiennych,
  •   zasady tworzenia polityki benefitowej,
  •   badanie efektywności przyjętej strategii wynagradzania.

Autorzy odnoszą się do wyzwań mających wpływ na rynek wynagrodzeń: digitalizacji, inflacji, czy niespokojnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Uwzględniają też najnowsze regulacje prawne m.in. w zakresie transparentności wynagrodzeń.

Uzupełnieniem treści publikacji są dodatkowe materiały dostępne na stronie www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe  po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Zawierają one aktualne informacje o dostawcach raportów płacowych w Polsce oraz przykłady wdrożenia dobrych praktyk rynkowych w zakresie benefitów.

Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, menadżerów, specjalistów z dziedziny ZZL, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z zasobami ludzkimi i wynagrodzeniami.

Książkę można zakupić TUTAJ