Jak budować kapitał zdrowia

Jak wynika z badań Hays Poland, dla co piątego pracownika w Polsce zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest jednym z najistotniejszych elementów oferty pracy. W przypadku badań dotyczących millenialsów wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. Warto więc zainwestować w program wellbeing i już dziś zacząć wdrażać strategię budowy kapitału zdrowia w organizacji.

Dobrym przykładem jest tu ABC Data, wiodący dostawca sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak pokazują doświadczenia tego dystrybutora, proces budowy kapitału zdrowia zwraca się z nawiązką. Korzyści z jego wprowadzenia to m.in. wzrost zaangażowania pracowników, ich zadowolenia i dobrego samopoczucia czy niższe koszty absencji.

 

Krok 1. Zaangażuj pracowników

Wdrożenie programu wellbeing warto zacząć od budowy świadomości pracowników. Jak wynika z badań prowadzonych przez prof. Janusza Czapińskiego – „Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków” – najwyżej cenioną wartością przez naszych rodaków jest zdrowie. Jego stan jednak z roku na rok pogarsza się. Wśród dolegliwości nękających Polaków najpowszechniejsze są nadwaga i otyłość. Blisko połowa społeczeństwa ma nieprawidłowy wskaźnik BMI (Body Mass Index – stosunek wagi ciała do wzrostu). Wielu Polaków cierpi też na nadciśnienie, problemem są bóle pleców, stawów, stres i bezsenność. Coraz więcej osób dotyka depresja. Warto więc zacząć od zachęcania pracowników do przeprowadzania corocznych przeglądów stanu zdrowia, zapewnić pakiety medyczne gwarantujące ich bezpłatną realizację i rozpocząć współpracę z dostawcą usług w zakresie promocji działań profilaktycznych.

Centra usług medycznych organizują szereg akcji budujących kapitał zdrowia. Wiele z nich nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a jedynie z drobnym nakładem pracy ze strony działów HR, które przekazują do pracowników informacje i zaproszenia do udziału w organizowanych programach. Można w ramach tych działań przeprowadzić w organizacji warsztaty „Jak zacząć biegać?”, „Jak dbać o oczy?” czy „Jak zdrowo się odżywiać?”. Zapraszając dodatkowo masażystę i dietetyka, możemy zorganizować w firmie Dzień Zdrowia.

Chętnie w takie akcje angażuje się firma Benefit Systems. Lider rynku kart sportowych wspiera swoich klientów w propagowaniu aktywności fizycznej wśród pracowników i organizuje liczne akcje marketingowe, promocje oraz warsztaty wewnątrzfirmowe połączone z grami, loteriami i zabawami, tak aby zachęcić jak największą liczbę pracowników do uprawiania sportu. Przy konstruowaniu programu wellbeing warto o tym pamiętać i zaprosić partnerów do wspólnych działań marketingowo-promocyjnych.

– W ABC Data dział HR zainicjował budowę kapitału zdrowia w organizacji wiosną 2016 r. Rozpoczęto od zaproszenia pracowników do udziału w akcji „Zdrowi na wiosnę”. W jej ramach pracownicy mogli skorzystać z warsztatów organizowanych przez Centrum Medyczne Enel-Med, masaży biurowych, porad lekarzy specjalistów i dietetyków, a także spróbować szczęścia w zorganizowanym przez firmę Benefit Systems kole fortuny – wyjaśnia Rafał Tyburcy, dyrektor ds. zarządzania personelem w ABC Data. – Przez całą wiosnę zachęcano pracowników do aktywności fizycznej, promując w intranecie lokalne wydarzenia sportowe. W efekcie podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych członkowie zespołu ABC Data rozpoczęli starty w biegach, wyścigach rowerowych czy zawodach nordic walking. Wzrosło też zainteresowanie zajęciami fitness, tańcem i pływaniem – dodaje. Pracownicy dzielili się wrażeniami i wspólnie cieszyli ze swoich sukcesów. Pokonywali kolejne wyzwania i czuli się coraz lepiej i pewniej. Spotykali się popołudniami i w weekendy, często z rodzinami i przyjaciółmi, aktywnie spędzając czas głównie na świeżym powietrzu. Zarząd spółki wspierał program. W firmie zorganizowano m.in. rodzinny piknik rowerowy czy aktywny dzień dziecka. Atmosfera w organizacji zdecydowanie się ożywiła. Energia, uśmiech, sukces towarzyszyły pracownikom na co dzień. Z takim zespołem można było spokojnie patrzeć w przyszłość i zrobić następny krok.

 

Krok 2. Zapewnij elastyczność

Zdrowa rywalizacja i sukcesy sportowe wprowadziły do ABC Data dynamikę. Zburzyły silosy i zintegrowały pracowników. Wyłoniły liderów, którzy stanęli na czele drużyn i swoją pasją zarażali kolejnych uczestników programu. Wspólnym treningom sprzyjał elastyczny czas pracy.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy spółki mieli więcej czasu na aktywność fizyczną i rozwój swoich pasji. Wielu z nich zdecydowało się dołączyć do programu „Zdrowi na wiosnę” i jego jesiennej kontynuacji – „Oby do wiosny”. Charakterystyczna dla ostatniego kwartału roku pogoda sprzyjała też wzrostowi zaangażowania pracowników w zajęcia sportowe oferowane przez Benefit Systems. Szlifowali formę, korzystając z pakietów sportowych MultiSport. Wyraźnie wzrosła liczebność użytkowników kart, ale też ich efektywne wykorzystanie. Bliskość obiektów sportowych i elastyczność czasu pracy sprzyjały dalszej integracji pracowników i formowaniu sekcji sportowych. Dział HR zaprosił ich liderów do przygotowania planu startów wiosennych oraz złożenia wniosków o dofinansowanie działań w ramach ZFŚS. Dzięki temu w kolejnym roku akcja „Zdrowi na wiosnę” nabrała tempa i drużyny ABC Data pojawiły się na wielu ogólnopolskich imprezach sportowych.

Akcja wyzwoliła energię, inicjatywę i współpracę zespołową w całej firmie. A pracodawca zyskał zaangażowanych, zadowolonych i nastawionych na wyniki pracowników. Przed zespołem HR stanęło więc kolejne wyzwanie – jak w program włączyć wszystkie spółki Grupy ABC Data? Jak zaangażować pracowników z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Litwy? Jak pokonać odległość i bariery językowe?

 

Krok 3. Włącz do gry technologię!

W firmach międzynarodowych, wielooddziałowych i rozproszonych warto wykorzystać do budowy programu wellbeing technologię. Nowoczesne platformy informatyczne umożliwiają bieżące śledzenie wyników i postępów w programie, tak indywidualnych, jak i zespołowych, służą też motywacji, wymianie doświadczeń i ciągłemu doskonaleniu. Liderzy zespołów mają okazję sprawdzić się w zarządzaniu ludźmi, nauczyć się technik motywacji i wsparcia członków zespołu. Cała firma ma też szansę na budowę marki dzięki dostępowi na platformie do mediów społecznościowych, działających analogicznie jak Facebook.

W ABC Data na partnera programu wybrano Virgin Pulse. Spółka wystartowała w programie Global Challenge. Przez 100 dni blisko 100 pracowników ABC Data, reprezentantów poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej, uczestniczyło w zmaganiach sportowych, konkursach oraz innych działaniach prozdrowotnych, budując swój kapitał zdrowia.

– Pozostała część organizacji kibicowała śmiałkom i dopingowała swoich faworytów. Jesień w ABC Data zamieniła się w barwny i pełen wigoru festiwal sportu. Padały kolejne rekordy, pokonywano wyzwania, wzajemnie się wspierano i motywowano. Zaangażowanie w program sprawiło, że cała organizacja stopniowo stawała się silniejsza, prężniejsza, zwinniejsza i zdrowsza – wspomina Rafał Tyburcy.

Dzięki podejmowanym działaniom w ABC Data udało się zbudować kapitał zdrowia i nauczyć pracowników dbać o niego i doskonalić go. W mojej ocenie warto poznać doświadczenia ABC Data oraz przenieść je na grunt własnej organizacji. Warto propagować ideę firmowego programu wellbeing , dzielić się nią, zachęcać innych do dołączenia do ekskluzywnego klubu firm dbających o zdrowie pracowników. Z pewnością inwestycja w kapitał zdrowia zwraca się najszybciej i najefektywniej. Pokazuje, że firma dba o pracownika i wraz z nim buduje jego najcenniejsze dobro – zdrowie.

Autor:  Joanna Liksza
lider klubu i kierownik Studiów Podyplomowych Compensation and Benefits na Uczelni Łazarskiego,

Artykuł ukazał się we Wrześniowym numerze miesięcznika Benefit