Pracowicze Plany Kapitałowe – PPK

Co to jest PPK ?

  • Grupowy plan inwestycyjny, tworzony przez podmiot zatrudniający, finansowany przez ten podmiot i przez osoby zatrudnione, dofinansowywany przez państwo

  • Obowiązkowy dla podmiotów zatrudniających

  • Dobrowolny dla osób zatrudnionych

  • Cel PPK – systematyczne gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – zwiększenie bezpieczeństwa finansowego emerytów

  

Cała prezentacja w sekcji PREZENTACJE