Szkolenie:

Projektowanie systemów premiowych

Forma szkolenia:

Szkolenie online

Opis szkolenia:

Zakres warsztatu obejmuje cały proces tworzenia, zmian i utrzymania systemu premiowych w organizacji. Rozpoczynamy od definiowania grup i mechanizmów premiowych, a kończymy na regulacjach prawnych i procedurach przeglądów. W trakcie warsztatu uczestnicy samodzielnie projektują rozwiązania dla swoich organizacji i wymieniają się doświadczeniami i praktykami w budowaniu efektywnych systemów premiowych.

Program szkolenia:

1. Po co budować system premiowy w organizacji:

  • znaczenie systemów premiowych dla organizacji tradycyjnych i nowoczesnych,
  • system premiowy jako odzwierciedlenie wymagań stawianych pracownikom w kontekście wymogów biznesu i oczekiwań klientów,
  • system premiowy jako element modelu Total Compensation Concept.

2. Jak samodzielnie zbudować system premiowania dla pracowników naszej organizacji.

  • Ujednolicenie pojęć: system premiowy, mechanizm premiowy, warunki brzegowe,…
  • Dobór zespołu pracującego nad systemem premiowym,
  • Pracowanie koncepcji premiowania oraz analiza jej wykonalności.

3. Definicja grup premiowych,

Czy wszystkich pracowników należy objąć systemem premiowym ?

Mechanizmy premii indywidualnej oraz premii zespołowej,

4. Rozmowy na temat mierników dla każdej z grup,

5. Krzywe premiowe i warunki brzegowe jako elementy nieodzowne każdego mechanizmu premiowania,

6. Jak często wypłacać premię,

7. Wysokość premii w kontekście jej działania motywacyjnego, retencyjnego i buforowego.

8. Regulaminy premiowania, co zawrzeć a co pominąć.

9. Zarządzanie systemem premiowym z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za naliczanie i wypłacanie premii.

10. Jeśli nie system premiowy - to co innego można zaoferować naszym pracownikom.


Prowadzący:

Robert Manikowski

dr Robert Manikowski

Partner Zarządzający w Keystone Business Advisory, firmie doradczej specjalizującej się projektowaniem systemów wynagrodzeń.

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell (obecnie Stora Enso), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP.

Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits oraz Neumann Management Institute. Specjalizuje się w obszarze negocjacji rozwiązań z Partnerem Społecznym.

Jako ekspert jest doradcą Zarządów i Rad Nadzorczych największych polskich spółek zarówno prywatnych jak i należących do Skarbu Państwa.

Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018) oraz Projektowanie systemów premiowych” (2016) oraz wydanie II z roku 2021. Współautorem pozycji: „ Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka” z roku 2023. Jest cenionym wykładowcą wiodących polskich uczelni, w tym: SGH, Akademii im Leona Koźmińskiego i SWPS w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego.

Prywatnie: ojciec dwóch już dorosłych synów (inżyniera automatyka i absolwenta Zarządzania UE w Krakowie), związany z Beskidami gdzie mieszka, wiele podróżujący po świecie z aparatem fotograficznym, zafascynowany historią katedr Europy i ogrodami.


Czas trwania: 9:00-15:00

dr Robert Manikowski

Partner Zarządzający w Keystone Business Advisory, firmie doradczej specjalizującej się projektowaniem systemów wynagrodzeń.

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell (obecnie Stora Enso), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP.

Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits oraz Neumann Management Institute. Specjalizuje się w obszarze negocjacji rozwiązań z Partnerem Społecznym.

Jako ekspert jest doradcą Zarządów i Rad Nadzorczych największych polskich spółek zarówno prywatnych jak i należących do Skarbu Państwa.

Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018) oraz Projektowanie systemów premiowych” (2016) oraz wydanie II z roku 2021. Współautorem pozycji: „ Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka” z roku 2023. Jest cenionym wykładowcą wiodących polskich uczelni, w tym: SGH, Akademii im Leona Koźmińskiego i SWPS w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego.

Prywatnie: ojciec dwóch już dorosłych synów (inżyniera automatyka i absolwenta Zarządzania UE w Krakowie), związany z Beskidami gdzie mieszka, wiele podróżujący po świecie z aparatem fotograficznym, zafascynowany historią katedr Europy i ogrodami.


Termin szkolenia: 16.04.2024 r.

dr Robert Manikowski

Partner Zarządzający w Keystone Business Advisory, firmie doradczej specjalizującej się projektowaniem systemów wynagrodzeń.

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell (obecnie Stora Enso), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP.

Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits oraz Neumann Management Institute. Specjalizuje się w obszarze negocjacji rozwiązań z Partnerem Społecznym.

Jako ekspert jest doradcą Zarządów i Rad Nadzorczych największych polskich spółek zarówno prywatnych jak i należących do Skarbu Państwa.

Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018) oraz Projektowanie systemów premiowych” (2016) oraz wydanie II z roku 2021. Współautorem pozycji: „ Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka” z roku 2023. Jest cenionym wykładowcą wiodących polskich uczelni, w tym: SGH, Akademii im Leona Koźmińskiego i SWPS w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego.

Prywatnie: ojciec dwóch już dorosłych synów (inżyniera automatyka i absolwenta Zarządzania UE w Krakowie), związany z Beskidami gdzie mieszka, wiele podróżujący po świecie z aparatem fotograficznym, zafascynowany historią katedr Europy i ogrodami.


Cena: 890,- pln + VAT

dr Robert Manikowski

Partner Zarządzający w Keystone Business Advisory, firmie doradczej specjalizującej się projektowaniem systemów wynagrodzeń.

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell (obecnie Stora Enso), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP.

Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits oraz Neumann Management Institute. Specjalizuje się w obszarze negocjacji rozwiązań z Partnerem Społecznym.

Jako ekspert jest doradcą Zarządów i Rad Nadzorczych największych polskich spółek zarówno prywatnych jak i należących do Skarbu Państwa.

Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018) oraz Projektowanie systemów premiowych” (2016) oraz wydanie II z roku 2021. Współautorem pozycji: „ Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka” z roku 2023. Jest cenionym wykładowcą wiodących polskich uczelni, w tym: SGH, Akademii im Leona Koźmińskiego i SWPS w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego.

Prywatnie: ojciec dwóch już dorosłych synów (inżyniera automatyka i absolwenta Zarządzania UE w Krakowie), związany z Beskidami gdzie mieszka, wiele podróżujący po świecie z aparatem fotograficznym, zafascynowany historią katedr Europy i ogrodami.


Rejestracja:

(*) - Pola wymagane

Jeżeli chcesz zamówić szkolenie dla kilku osób, wpisz listę uczestników w polu "Uwagi:"