Zarządzanie wynagrodzeniami

Jak budować sprawiedliwe i konkurencyjne systemy wynagrodzeń

Szkolenia online

Nowoczesna architektura stanowisk oparta na rolach organizacyjnych ułatwia przedsiębiorstwom zarządzać rozwojem i wynagrodzeniami pracowników. Przejrzystość sprzyja konkurencyjności i zapewnia efektywność.

Warsztat obejmuje wiedzę i najlepsze praktyki wynikające z wejścia w życie Dyrektywy o Transparentności Wynagrodzeń w połączeniu z aspektami psychologicznymi i technikami komunikacji prowadzenia rozmów z pracownikami.

Zakres warsztatu obejmuje cały proces tworzenia, zmian i utrzymania systemu premiowych w organizacji. Rozpoczynamy od definiowania grup i mechanizmów premiowych, a kończymy na regulacjach prawnych i procedurach przeglądów.

Podwyżki wynagrodzeń są istotnym elementem motywacji pracowników. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą szereg mechanizmów podwyżkowych. Przygotują się też do przeprowadzenia procesu zmian wynagrodzeń w organizacji.


Budżet kosztów personalnych stanowi z reguły istotną część wydatków firmy. Umiejętność zarządzania nim i alokowania środków tam gdzie zwrot z inwestycji będzie największy jest sztuką.

Excel dla Com& Ben

(cz.1 - poziom średniozaawansowany)

Kurs oparty będzie o praktyczny przykład analizy danych wynagrodzeniowych w celu przeglądu płac i samodzielnego stworzenia narzędzia do przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń.