HR 4.0: Shaping People Strategies

Zachęcamy do zapoznania się z raportem World Economic Forum wydanym w grudniu 2019 r..  Publikacja omawia kierunki rozwoju HR w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej. Zmiany w biznesie i otaczającym nas środowisku powodują konieczność większego zaangażowania HR w strategię i budowę kultury organizacyjnej firm. Raport opisuje sześć kierunków strategicznego rozwoju HR 4.0 służących kształtowania nowoczesnego środowiska pracy, The Future of Work:

  1. Developing New Leadership Capabilities for the 4IR
  2. Managing the Integration of Technology in the Workforce
  3. Enhancing the Employee Experience
  4. Building an Agile and Personalized Learning Culture
  5. Establishing Metrics for Valuing Human Capital
  6. Embedding Diversity and Inclusion

Dziękujemy Willis Towers Watson za udostępnienie publikacji. Zachęcamy do lektury!