Badanie – Trendy 2021 Benefity

Jest to już trzecia edycja badania TRENDY, prowadzonego przez Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego. Po raz pierwszy badanie przygotowali i przeprowadzili słuchacze podyplomowych studiów Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego. Po raz pierwszy dotyczy ono Pracowników i Pracodawców – patrzymy z dwóch perspektyw. Zapraszamy do lektury raportu!