TRENDY 2023: Jak chcemy pracować?

Jest to już piąta edycja badania, badania, które jest corocznym badaniem przeprowadzanym przez słuchaczy podyplomowych studiów Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, czyli za pomocą anonimowej ankiety elektronicznej, w okresie od 1 do 17 marca br. Aktualna edycja badania została wsparta przez firmę Edenred, która umożliwiła nam dotarcie do 1822 respondentów!

W tym roku chcieliśmy zbadać jak wyglądają preferencje pracowników dotyczące modelu świadczenia pracy. Pandemia i lockdowny upowszechniły pracę z domu. Po trzech latach od wybuchu pandemii do Kodeksu pracy wprowadzone zostały regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Jak chcemy pracować? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania! pracowników i pracodawców. Zapraszamy do lektury raportu!

Badanie Benefitów Pracowniczych 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Ogólnopolskiego Badania Benefitów Pracowniczych 2022 przygotowanego przez Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego we współpracy z firmą Edenred Polska oraz ProPeople.

TRENDY 2022: Nowa rzeczywistość w IT

Jest to już kolejna edycja badania TRENDY, prowadzonego przez Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego. Badanie przygotowali i przeprowadzili słuchacze podyplomowych studiów Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego. W tym roku przyjrzeliśmy się sektorowi  IT. Jak zwykle patrzym z dwóch perspektyw, pracowników i pracodawców. Zapraszamy do lektury raportu!

Badanie - Trendy 2021 Benefity

Jest to już trzecia edycja badania TRENDY, prowadzonego przez Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego. Po raz pierwszy badanie przygotowali i przeprowadzili słuchacze podyplomowych studiów Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego. Po raz pierwszy dotyczy ono Pracowników i Pracodawców – patrzymy z dwóch perspektyw. Zapraszamy do lektury raportu!

Wpływ pandemii COVID-19 na podejście pracodawców i pracowników do pracy zdalnej

Dzień dobry!
Jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku „Compensation & Benefits – Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na potrzeby pracy zaliczeniowej prowadzę badanie na temat spodziewanego wpływu pandemii COVID-19 na podejście pracodawców i pracowników do pracy zdalnej.
Będę bardzo wdzięczna za podzielenie się Państwa opinią w poniższej ankiecie. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie max. 10 minut.
Serdecznie dziękuję!
Marta Stafecka

#zostań w domu

Badanie trendów zmian w pakietach benefitowych firm w związku z COVID-19

Szanowni Państwo!

Wkraczamy w nową rzeczywistość gospodarczą, która stawia przed nami szereg wyzwań.
Na wiele pytań nie znamy dziś odpowiedzi. Jako Klub Compensation & Benefits staramy się dzielić wiedzą i dobrymi praktykami. Dostarczać rzetelną informację na temat wynagrodzeń i benefitów. Stąd zdecydowaliśmy się uruchomić krótkie badanie (pulse check) dotyczące zmian w pakietach świadczeń pozapłacowych.

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie preferencji Pracowników w zakresie benefitów. Przygotowana została przez studentkę podyplomowych studiów „Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy” i będzie elementem jej pracy zaliczeniowej. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie zdobyte tą drogą informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.

Ankieta składa się z 6 prostych pytań, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia br. (poniedziałek). Wyniki badania zaprezentujemy jeszcze w kwietniu w raporcie dostępnym na stronie www.cbhr.pl oraz w Grupie Klubu Compensation & Benefits na LinkedIn.

Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

Joanna Liksza & Karolina Rupiewicz

Badanie TRS

Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego oraz firmy Nais i ProPeople zapraszają do udziału w badaniu: 

Raport Łącznych Korzyści z Pracy w praktyce 

Celem naszego badania jest popularyzacja nowoczesnych i praktycznych modeli oraz rozwiązań IT dla HR. Chcemy też poszerzyć i przekazywać wiedzę o oczekiwaniach, trendach i wyzwaniach rynkowych w związku z prezentowaniem pracownikom raportów łącznych korzyści z pracy (ang.Total Rewards Statement w skrócie TRS).  

Badanie przeprowadzamy od 6 listopada do 30 listopada 2019 r. Wyniki zaprezentujemy na Warsztacie C&B na Uczelni Łazarskiego 12 grudnia 2019 r. Raport z badania będzie też dostępny na stronach Klubu Compensation & Benefits  cbhr.pl oraz firm zaangażowanych w przeprowadzenie badania nais.pl oraz propeople.eu. Informacje o badaniu i jego wynikach zaprezentujemy w social mediach. 

Badanie objęła patronatem Uczelnia Łazarskiego oraz Rzeczpospolita.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Szacowany czas – 10 minut.  

Dziękujemy!

Ankieta - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców
a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Dla kogo?

  • PPK mają być obowiązkowe dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również członków rad nadzorczych wynagradzanych
    z tytułu pełnienia tych funkcji. 
  • Uczestnikami nowego systemu mają być są osoby w wieku poniżej 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku rezygnacji przez pracownika, co 4 lata pracodawca informuje pracownika, który złożył deklarację o wystąpieniu z PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat – uczestnik może ponownie złożyć rezygnację z odprowadzania składek ze skutkiem
    od następnego miesiąca. Osoby między 56 rokiem życia, a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu, o czym powiadamia ich Pracodawca.

Ile to kosztuje?

  • PPK mają opierać się na współudziale zarówno pracodawcy, jak i pracownika, przy czym składka pracownika miałaby wynosić 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składek emerytalno-rentowych z możliwością zwiększenia o dodatkowe 2%*, zaś składka pracodawcy miałaby wynosić 1,5% z możliwością dobrowolnego zwiększenia o dodatkowe 2,5%.
  • Dodatkowo Państwo będzie płacić składkę powitalną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną
    w wysokości 240 zł.

* dla osób, których wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, składka może zostać obniżona do 0,5% podstawy;

Harmonogram wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

TRENDY 2019 – badanie zmian zatrudnienia i wynagrodzeń