Badania

Wpływ pandemii COVID-19 na podejście pracodawców i pracowników do pracy zdalnej

Dzień dobry!
Jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku „Compensation & Benefits – Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na potrzeby pracy zaliczeniowej prowadzę badanie na temat spodziewanego wpływu pandemii COVID-19 na podejście pracodawców i pracowników do pracy zdalnej.
Będę bardzo wdzięczna za podzielenie się Państwa opinią w poniższej ankiecie. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie max. 10 minut.
Serdecznie dziękuję!
Marta Stafecka

#zostań w domu

Badanie trendów zmian w pakietach benefitowych firm w związku z COVID-19

Szanowni Państwo!

Wkraczamy w nową rzeczywistość gospodarczą, która stawia przed nami szereg wyzwań.
Na wiele pytań nie znamy dziś odpowiedzi. Jako Klub Compensation & Benefits staramy się dzielić wiedzą i dobrymi praktykami. Dostarczać rzetelną informację na temat wynagrodzeń i benefitów. Stąd zdecydowaliśmy się uruchomić krótkie badanie (pulse check) dotyczące zmian w pakietach świadczeń pozapłacowych.

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie preferencji Pracowników w zakresie benefitów. Przygotowana została przez studentkę podyplomowych studiów „Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy” i będzie elementem jej pracy zaliczeniowej. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie zdobyte tą drogą informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.

Ankieta składa się z 6 prostych pytań, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia br. (poniedziałek). Wyniki badania zaprezentujemy jeszcze w kwietniu w raporcie dostępnym na stronie www.cbhr.pl oraz w Grupie Klubu Compensation & Benefits na LinkedIn.

Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

Joanna Liksza & Karolina Rupiewicz

Badanie TRS

Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego oraz firmy Nais i ProPeople zapraszają do udziału w badaniu: 

Raport Łącznych Korzyści z Pracy w praktyce 

Celem naszego badania jest popularyzacja nowoczesnych i praktycznych modeli oraz rozwiązań IT dla HR. Chcemy też poszerzyć i przekazywać wiedzę o oczekiwaniach, trendach i wyzwaniach rynkowych w związku z prezentowaniem pracownikom raportów łącznych korzyści z pracy (ang.Total Rewards Statement w skrócie TRS).  

Badanie przeprowadzamy od 6 listopada do 30 listopada 2019 r. Wyniki zaprezentujemy na Warsztacie C&B na Uczelni Łazarskiego 12 grudnia 2019 r. Raport z badania będzie też dostępny na stronach Klubu Compensation & Benefits  cbhr.pl oraz firm zaangażowanych w przeprowadzenie badania nais.pl oraz propeople.eu. Informacje o badaniu i jego wynikach zaprezentujemy w social mediach. 

Badanie objęła patronatem Uczelnia Łazarskiego oraz Rzeczpospolita.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Szacowany czas – 10 minut.  

Dziękujemy!

Ankieta - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców
a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Dla kogo?

  • PPK mają być obowiązkowe dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również członków rad nadzorczych wynagradzanych
    z tytułu pełnienia tych funkcji. 
  • Uczestnikami nowego systemu mają być są osoby w wieku poniżej 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku rezygnacji przez pracownika, co 4 lata pracodawca informuje pracownika, który złożył deklarację o wystąpieniu z PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat – uczestnik może ponownie złożyć rezygnację z odprowadzania składek ze skutkiem
    od następnego miesiąca. Osoby między 56 rokiem życia, a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu, o czym powiadamia ich Pracodawca.

Ile to kosztuje?

  • PPK mają opierać się na współudziale zarówno pracodawcy, jak i pracownika, przy czym składka pracownika miałaby wynosić 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składek emerytalno-rentowych z możliwością zwiększenia o dodatkowe 2%*, zaś składka pracodawcy miałaby wynosić 1,5% z możliwością dobrowolnego zwiększenia o dodatkowe 2,5%.
  • Dodatkowo Państwo będzie płacić składkę powitalną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną
    w wysokości 240 zł.

* dla osób, których wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, składka może zostać obniżona do 0,5% podstawy;

Harmonogram wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

TRENDY 2019 – badanie zmian zatrudnienia i wynagrodzeń

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Was do badania „TRENDY 2019”, dotyczącego planowanych zmian zatrudnienia i wynagrodzeń w firmach branży budowlanej. Patronem projektu zainicjowanego przez Klub Compensation and Benefits Uczelni Łazarskiego w Warszawie jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Ankietę kierujemy do blisko stu największych firm branży budowlanej i inżynieryjnej działających na polskim rynku. Pytamy o Państwa plany rekrutacyjne, podwyżki, nowości w benefitach i systemach premiowych oraz postawy względem zapowiadanych zmian legislacyjnych (wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zniesienie limitu składek na ZUS). Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

Badanie potrwa do 24 września 2018 r. Wszystkie firmy, które wezmą w nim udział otrzymają bezpłatnie raport, który przygotuje dla nas HRM Partners, znana i renomowana firma doradztwa personalnego specjalizująca się w badaniach płacowych. Chętnie też spotkamy się z Państwem, aby omówić wyniki i być może zaplanować dalsze działania. Chcemy budować rynek dobrych praktyk płacowych i dostarczać wiedzę, która pozwoli firmom profesjonalnie zarządzać wynagrodzeniami. Zapraszamy do współpracy!

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Was do badania „TRENDY 2019”, dotyczącego planowanych zmian zatrudnienia i wynagrodzeń w firmach branży logistycznej. Patronem projektu zainicjowanego przez Klub Compensation and Benefits Uczelni Łazarskiego w Warszawie jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Ankietę kierujemy do blisko stu największych firm logistycznych i dystrybucyjnych działającym na polskim rynku. Pytamy o Państwa plany rekrutacyjne, podwyżki, nowości w benefitach i systemach premiowych oraz postawy względem zapowiadanych zmian legislacyjnych (wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zniesienie limitu składek na ZUS). Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

Badanie potrwa  do 24 września 2018 r. Wszystkie firmy, które wezmą w nim udział otrzymają bezpłatnie raport, który przygotuje dla nas HRM Partners, znana i renomowana firma doradztwa personalnego specjalizująca się w badaniach płacowych. Chętnie też spotkamy się z Państwem, aby omówić wyniki i być może zaplanować dalsze działania. Chcemy budować rynek dobrych praktyk płacowych i dostarczać wiedzę, która pozwoli firmom profesjonalnie zarządzać wynagrodzeniami. Zapraszamy do współpracy!