Jak będzie się czuł pracownik, który ze względu na słaby wzrok nie może korzystać z należnego mu samochodu służbowego, a nie przewidziano dla niego alternatywnego świadczenia? Czy jest sens oferować ten sam „złoty” pakiet medyczny na całą rodzinę obu zatrudnionym małżonkom? Czy warto młodej pracownicy opłacać dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, podczas gdy jej bardziej potrzebna by była dodatkowa opieka medyczna nad dzieckiem?Projektując system świadczeń pozapłacowych, należy pamiętać, że nawet drobne błędy zamiast motywować – demotywują. Skorzystajmy z doświadczeń marketingu i dokonajmy segmentacji pracowników, by móc oferować im pakiety świadczeń najbardziej zbliżone do zidentyfikowanych potrzeb różnych grup pracowniczych. Zapewnijmy też elastyczność i atrakcyjność systemu. Pamiętajmy, że projektowanie systemu świadczeń pozapłacowych nigdy nie jest jednorazowym działaniem, lecz procesem cyklicznym (podobnie jak w przypadku budowy systemu wynagrodzeń). Cykl tworzenia systemu składa się z czterech faz:– fazy diagnostycznej,– fazy projektowej,– fazy komunikacji,– fazy weryfikacji. FAZA DIAGNOSTYCZNA Zanim zaprojektujemy system świadczeń, należy sobie odpowiedzieć na kilka…

Czytaj dalej

Jak co roku działy HR stają przed dylematem, jaką niespodziankę sprawić pracownikom, jak zadbać o dobry nastrój w pracy, jak stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę i zostać super-Mikołajem. Zobaczcie, jak radzą sobie z tym wyzwaniem słuchacze pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego w Warszawie. – Na kartę przedpłaconą zdecydowaliśmy się 3 lata temu – mówi Ula – zastępując w ten sposób istniejące u nas w firmie bony. Kwota, która znajduje się na karcie, uzależniona jest od poziomu dochodu rodziny pracownika (zgodnie z naszym regulaminem ZFŚS poziomów mamy cztery). Takimi kartami można płacić w sklepach stacjonarnych i online, korzystać z wielu programów rabatowych lub po prostu wypłacić gotówkę z bankomatu. Dajemy pracownikowi wolną rękę – będzie mógł sam postanowić, na co i kiedy przeznaczy daną kwotę, bo będzie korzystał z podarunku jak ze zwyczajnej karty płatniczej. Na wykorzystanie kwoty ma aż 12 miesięcy. Zmiany w podatku dochodowym od…

Czytaj dalej

12/12